• 2 سال پیش

  • 9

  • 11:10
مینی کلاس علمی - مینی کلاس علمی : اپیزود هشتم (اثر گله و تبعیت از جمع)

مینی کلاس علمی - مینی کلاس علمی : اپیزود هشتم (اثر گله و تبعیت از جمع)

مجموعه سخنرانی ها
0
مینی کلاس علمی - مینی کلاس علمی : اپیزود هشتم (اثر گله و تبعیت از جمع)
0
0

مینی کلاس علمی - مینی کلاس علمی : اپیزود هشتم (اثر گله و تبعیت از جمع)

مجموعه سخنرانی ها
  • 11:10

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
فضای مجازی پر از خرمهره است: جهل، تقلید، زودباوری، سطحی نگری، شبه علم و ظاهربینی. معتقدیم که می‌توان و باید مروارید علم را به صحنه آورد و دکان جهل‌فروشان را تخته و بازار ظاهرفریبان را کساد کرد

با صدای
جمال قمری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads