• 3 سال پیش

  • 29

  • 07:56

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - یازده (تفاوت سختی کشیدن با غم آلوده بودن + چطور بعد از یک مطالعه سنگین همچنان حس خوبی داشته باشیم؟)

عرفان فخیمی
0
0
0

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - یازده (تفاوت سختی کشیدن با غم آلوده بودن + چطور بعد از یک مطالعه سنگین همچنان حس خوبی داشته باشیم؟)

عرفان فخیمی
  • 07:56

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی در اردیبهشت ماه عزیز

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads