• 3 سال پیش

  • 28

  • 06:49

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - هشت (چقدر میشه رتبه کنکور رو بهتر کرد؟)

عرفان فخیمی
0
0
0

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - هشت (چقدر میشه رتبه کنکور رو بهتر کرد؟)

عرفان فخیمی
  • 06:49

  • 28

  • 3 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی در اردیبهشت ماه عزیز

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads