• 3 سال پیش

  • 29

  • 09:03

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - سه (خطاهای شناختی2؛ لنگر انداختن، ندیدن نکات مثبت، پریدن به نتیجه)

عرفان فخیمی
0
0
0

اردیبهشت عزیز - اردیبهشت عزیز! - سه (خطاهای شناختی2؛ لنگر انداختن، ندیدن نکات مثبت، پریدن به نتیجه)

عرفان فخیمی
  • 09:03

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
صحبت های خودمونی عرفان فخیمی در اردیبهشت ماه عزیز

با صدای
عرفان فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads