• 2 سال پیش

  • 3

  • 48:04
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 23

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 23

جمعه‌نویسی
0
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 23
  • 48:04

  • 3

  • 2 سال پیش

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 23

جمعه‌نویسی
0

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads