• 2 سال پیش

  • 2

  • 59:22
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28

جمعه‌نویسی
0
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28
  • 59:22

  • 2

  • 2 سال پیش

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28

جمعه‌نویسی
0

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads