• 2 سال پیش

  • 9

  • 01:03:03
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 10

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 10

جمعه‌نویسی
0
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 10
0
0

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 10

جمعه‌نویسی
  • 01:03:03

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads