• 2 سال پیش

  • 56

  • 01:01:35
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1

جمعه‌نویسی
1
معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1
1
0

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1

جمعه‌نویسی
  • 01:01:35

  • 56

  • 2 سال پیش

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads