• 3 سال پیش

  • 0

  • 01:01:35

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1

جمعه‌نویسی
1
1
0

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 1

جمعه‌نویسی
  • 01:01:35

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads