• 4 سال پیش

  • 139

  • 01:53

سعدی - نصیحت حضرت موسی (ع) به قارون

رادیو آفلاین
2
2
0

سعدی - نصیحت حضرت موسی (ع) به قارون

رادیو آفلاین
  • 01:53

  • 139

  • 4 سال پیش

توضیحات
حکایات و اشعار سعدی با صدای زهرا شیبانی

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads