• 4 سال پیش

  • 95

  • 03:53

اخوان ثالث - زمستان اخوان ثالث

رادیو آفلاین
9
9
0

اخوان ثالث - زمستان اخوان ثالث

رادیو آفلاین
  • 03:53

  • 95

  • 4 سال پیش

توضیحات
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads