• 4 سال پیش

  • 189

  • 00:50

خیام - رباعی شماره 5 خیام

رادیو آفلاین
2
2
0

خیام - رباعی شماره 5 خیام

رادیو آفلاین
  • 00:50

  • 189

  • 4 سال پیش

توضیحات
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads