• 4 سال پیش

  • 154

  • 00:31

خیام - رباعی شماره 66 خیام

رادیو آفلاین
2
2
1

خیام - رباعی شماره 66 خیام

رادیو آفلاین
  • 00:31

  • 154

  • 4 سال پیش

توضیحات
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads