• 4 سال پیش

  • 67

  • 02:06

اخوان ثالث - تو را با غیر می بینم صدایم در نمی آید

رادیو آفلاین
0
0
0

اخوان ثالث - تو را با غیر می بینم صدایم در نمی آید

رادیو آفلاین
  • 02:06

  • 67

  • 4 سال پیش

توضیحات
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads