• 4 سال پیش

  • 116

  • 00:45

خیام - رباعی شماره 100 خیام

رادیو آفلاین
1
1
0

خیام - رباعی شماره 100 خیام

رادیو آفلاین
  • 00:45

  • 116

  • 4 سال پیش

توضیحات
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است

با صدای
زهرا شیبانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads