• 4 سال پیش

  • 2.2K

  • 52:50

چهاردهمین اپیزود باشگاه گیمفیکیشن - ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)

انجمن گیمیفیکیشن ایران
0
0
0

چهاردهمین اپیزود باشگاه گیمفیکیشن - ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)

انجمن گیمیفیکیشن ایران
  • 52:50

  • 2.2K

  • 4 سال پیش

توضیحات
بخش اول: زهرا عنایتی (مطالعه موردی کاربرد گیمیفیکیشن در کوچینگ) بخش دوم: ارسلان شورابی (کاربرد گیمیفیکیشن در بازاریابی)

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
زهرا عنایتی
ارسلان شورابی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads