• 4 سال پیش

  • 1.4K

  • 36:01

13 امین اپیزود باشگاه گیمفیکیشن - مصطفی قاری

انجمن گیمیفیکیشن ایران
0
0
0

13 امین اپیزود باشگاه گیمفیکیشن - مصطفی قاری

انجمن گیمیفیکیشن ایران
  • 36:01

  • 1.4K

  • 4 سال پیش

توضیحات
بخش اول مصطفی قاری (ارتباطات بازاریابی به مثابه بازی!) بخش دوم نگار فیروزفر (نقش کلیدی گیمیفیکیشن در روابط عمومی موفق)

با صدای
مصطفی قاری
نگار فیروزفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads