• 5 سال پیش

  • 39

  • 04:09

درس هایی که زندگیست - درس2

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
1
1
0

درس هایی که زندگیست - درس2

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  • 04:09

  • 39

  • 5 سال پیش

توضیحات
تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدحسین جدیدی نژاد مشاور موفقیت تحصیلی و طراح نظام های آموزشی نخبه پروری ضبط شده است با عنوان "درس هایی که زندگیست" در قالب فایل های صوتی جداگانه در اختیارتان قرار میدهیم

shenoto-ads
shenoto-ads