• 5 سال پیش

  • 462

  • 25:32

08، 09 و 10 عشق - 08. روانپادکست. عشق چیست؟

روانپادکست
2
توضیحات
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی سالم و چه عشقی ناسالم است؟ و در نهایت چطور بدانیم عشق ما ناسالم است؟

با صدای
فاطمه عباسی
فخری تاجیک
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads