روانپادکست

روانپادکست

فاطمه عباسی
168
میانگین پخش
3.7K
تعداد پخش
58
دنبال کننده
روانپادکست

روانپادکست

فاطمه عباسی
168
میانگین پخش
3.7K
تعداد پخش
58
دنبال کننده

18، 19 و 20 عاطفه هراسی - 20. ravanpodcast. چطور بدون ترس وارد رابطه بشم؟
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
27:13
 • 24

 • 3 سال پیش
27:13
18، 19 و 20 عاطفه هراسی - 19. ravanpodcast. دردسرهای من با عاطفه هراسی
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
22:30
 • 23

 • 3 سال پیش
22:30
18، 19 و 20 عاطفه هراسی - ravanpodcast.18.عاطفه هراسی چیست؟.mp3
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
24:51
 • 82

 • 3 سال پیش
24:51
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - ravanpodcast. 17. تریبت جنسی. ملاحظات دوران نوجوانی.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
20:19
 • 13

 • 3 سال پیش
20:19
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - 16. ravanpodcast. تربیت جنسی دوره نوجوانی.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
25:26
 • 16

 • 3 سال پیش
25:26
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - ravanpodcast. 15. تربیت جنسی. تجاوز.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
23:30
 • 22

 • 3 سال پیش
23:30
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - ravanpodcast. 14 تربیت جنسی. خودارضایی.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
32:43
 • 22

 • 3 سال پیش
32:43
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - ravanpodcast. 13. تریبت جنسی صفر تا دو سالگی.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
21:18
 • 29

 • 3 سال پیش
21:18
12، 13، 14، 15، 16، 17 تربیت جنسی فرزند - ravanpodcast. 12. تربیت جنسی فرزند.mp3
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
25:32
 • 35

 • 3 سال پیش
25:32
11 والدگری بدون فیلتر
در این قسمت از روانپادکست در مورد احساسات والدین نسبت به فرزندان صحبت کرده ایم. از وقتی کودک به دنیا می آید چه تغییراتی در زندگی پدر و مادر می گذارد و این باعث می شود تا آنان چه احساسی نسبت به فرزندشا...
در این قسمت از روانپادکست در مورد احساسات والدین ن...
19:35
 • 479

 • 3 سال پیش
19:35
08، 09 و 10 عشق - 10. روانپادکست. آسیب شناسی عشق
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
28:52
 • 63

 • 3 سال پیش
28:52
08، 09 و 10 عشق - 09. روانپادکست. سیر تحولی عاشقی
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
29:13
 • 106

 • 3 سال پیش
29:13
08، 09 و 10 عشق - 08. روانپادکست. عشق چیست؟
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
25:32
 • 434

 • 3 سال پیش
25:32
06 و 07 اعتیاد به پورنوگرافی - روانپادکست. 07. اعتیاد به پورنوگرافی
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم های پورن، آسیب شناسی، درمان و اثرات آن بر شریک جنسی پرداخته شده است. مهمان این قسمت جناب آقای فواد فردوسیان، روانشناس بالینی و متخصص درمان اعتیاد است...
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم ه...
40:04
 • 332

 • 3 سال پیش
40:04
06 و 07 اعتیاد به پورنوگرافی - روانپادکست.06. اعتیاد به پورنوگرافی
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم های پورن، آسیب شناسی، درمان و اثرات آن بر شریک جنسی پرداخته شده است. مهمان این قسمت جناب آقای فواد فردوسیان، روانشناس بالینی و متخصص درمان اعتیاد است...
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم ه...
28:38
 • 718

 • 3 سال پیش
28:38
04 و 05 عشق و کار - 05. روان پادکست. عشق و کار 2
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار می پردازیم. چقدر در کار و شغلمان باید به عشقی که به کارمان داریم اهمیت دهیم؟ آیا باید کاری کنیم که دوستش داریم؟ چطور کاری که دوست داریم را انتخاب کنیم؟
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار م...
32:04
 • 84

 • 3 سال پیش
32:04
04 و 05 عشق و کار - 04. روان پادکست. عشق و کار 1
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار می پردازیم. چقدر در کار و شغلمان باید به عشقی که به کارمان داریم اهمیت دهیم؟ آیا باید کاری کنیم که دوستش داریم؟ چطور کاری که دوست داریم را انتخاب کنیم؟
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار م...
26:58
 • 315

 • 3 سال پیش
26:58
03 روان‌پادکست. خشونت خانگی
در قسمت سوم راوانپادکست به خشونت خانگی می‌پردازیم. بحث‌مان با متخصص روانشناسی بالینی در حوزه مشکلات زوج و خانواده و طلاق درباره صدمات روانشناختی این مشکل، وضعیت موجود و همچنین راهکارهای مربوط به آن اس...
در قسمت سوم راوانپادکست به خشونت خانگی می‌پردازیم....
51:00
 • 256

 • 3 سال پیش
51:00
02.روانپادکست. اهمالکاری
در این قسمت در مورد علل اهمالکاری، ویژگی‌های شخصیتی افراد و همچنین راهکارهای مقابله با اهمالکاری صحبت می‌کنیم.
در این قسمت در مورد علل اهمالکاری، ویژگی‌های شخصیت...
20:54
 • 252

 • 3 سال پیش
20:54
01. روانپادکست. مهاجرت - 02. روان‌پادکست. اهمالکاری
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
20:54
 • 45

 • 3 سال پیش
20:54
01. روانپادکست. مهاجرت - 02. روان‌پادکست. اهمالکاری
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
20:54
 • 81

 • 3 سال پیش
20:54
01. روانپادکست. مهاجرت - 01. روان‌پادکست. مهاجرت
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
24:15
 • 269

 • 3 سال پیش
24:15
shenoto-ads
shenoto-ads