روانپادکست

فاطمه عباسی
189
میانگین پخش
4.1K
تعداد پخش
77
دنبال کننده

روانپادکست

فاطمه عباسی
189
میانگین پخش
4.1K
تعداد پخش
77
دنبال کننده

عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
27:13
 • 91

 • 4 سال پیش
27:13
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
22:30
 • 43

 • 4 سال پیش
22:30
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رفتار بشر هستند. احساسات می توانند باعث رفتارهای سازگارانه و یا ناسازگارانه شوند. هنگامی که افراد قادر به استفاده و یا پاسخ به احساساتشان در مسیر سالم ن...
عاطفه و احساسات قوی ترین محرک و برانگیزاننده در رف...
24:51
 • 100

 • 4 سال پیش
24:51
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
20:19
 • 25

 • 4 سال پیش
20:19
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
25:26
 • 28

 • 4 سال پیش
25:26
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
23:30
 • 35

 • 4 سال پیش
23:30
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
32:43
 • 38

 • 4 سال پیش
32:43
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
21:18
 • 36

 • 4 سال پیش
21:18
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی فرزند و ملاحظات مربوط به آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند....
در قسمت‌های 12 تا 17 روانپادکست، موضوع تربیت جنسی ...
25:32
 • 50

 • 4 سال پیش
25:32
در این قسمت از روانپادکست در مورد احساسات والدین نسبت به فرزندان صحبت کرده ایم. از وقتی کودک به دنیا می آید چه تغییراتی در زندگی پدر و مادر می گذارد و این باعث می شود تا آنان چه احساسی نسبت به فرزندشا...
در این قسمت از روانپادکست در مورد احساسات والدین ن...
19:35
 • 488

 • 4 سال پیش
19:35
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
28:52
 • 77

 • 5 سال پیش
28:52
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
29:13
 • 121

 • 5 سال پیش
29:13
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و روانکاو صحبت کرده‌ایم تا بدانیم عشق چیست؟ عشق با دلبستگی و وابستگی چه تفاوت‌هایی دارد؟ سیر تحولی عشق در زندگی انسان چگونه است؟ چه عشقی...
با جناب آقای دکتر مهدی‌رضا سرافراز، عضو هیئت علمی ...
25:32
 • 461

 • 5 سال پیش
25:32
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم های پورن، آسیب شناسی، درمان و اثرات آن بر شریک جنسی پرداخته شده است. مهمان این قسمت جناب آقای فواد فردوسیان، روانشناس بالینی و متخصص درمان اعتیاد است...
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم ه...
40:04
 • 349

 • 5 سال پیش
40:04
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم های پورن، آسیب شناسی، درمان و اثرات آن بر شریک جنسی پرداخته شده است. مهمان این قسمت جناب آقای فواد فردوسیان، روانشناس بالینی و متخصص درمان اعتیاد است...
در این دو قسمت روانپادکست به اعتیاد به دیدن فیلم ه...
28:38
 • 781

 • 5 سال پیش
28:38
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار می پردازیم. چقدر در کار و شغلمان باید به عشقی که به کارمان داریم اهمیت دهیم؟ آیا باید کاری کنیم که دوستش داریم؟ چطور کاری که دوست داریم را انتخاب کنیم؟...
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار م...
32:04
 • 111

 • 5 سال پیش
32:04
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار می پردازیم. چقدر در کار و شغلمان باید به عشقی که به کارمان داریم اهمیت دهیم؟ آیا باید کاری کنیم که دوستش داریم؟ چطور کاری که دوست داریم را انتخاب کنیم؟...
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار م...
26:58
 • 329

 • 5 سال پیش
26:58
در قسمت سوم راوانپادکست به خشونت خانگی می‌پردازیم. بحث‌مان با متخصص روانشناسی بالینی در حوزه مشکلات زوج و خانواده و طلاق درباره صدمات روانشناختی این مشکل، وضعیت موجود و همچنین راهکارهای مربوط به آن اس...
در قسمت سوم راوانپادکست به خشونت خانگی می‌پردازیم....
51:00
 • 275

 • 5 سال پیش
51:00
در این قسمت در مورد علل اهمالکاری، ویژگی‌های شخصیتی افراد و همچنین راهکارهای مقابله با اهمالکاری صحبت می‌کنیم....
در این قسمت در مورد علل اهمالکاری، ویژگی‌های شخصیت...
20:54
 • 278

 • 5 سال پیش
20:54
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
20:54
 • 56

 • 5 سال پیش
20:54
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
20:54
 • 88

 • 5 سال پیش
20:54
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کنیم. از تصمیم به رفتن گرفته تا مشکلاتی که از پس آن برایمان پیش میاد. در روان‌پادکست قصد داریم تا دغدغه‌ها و تحلیل‌های روانشناختی را در مورد موضوعات د...
در این قسمت روان‌پادکست در مورد مهاجرت صحبت می‌‌کن...
24:15
 • 283

 • 5 سال پیش
24:15
shenoto-ads
shenoto-ads