• 5 سال پیش

  • 66

  • 10:55

پادکست های تخصصی مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک ها

صنعتی کار
1
توضیحات
سری پادکست های آموزشی مهندسی مواد و متالورژی و جوشکاری از وب سایت صنعتی کار

shenoto-ads
shenoto-ads