• 5 سال پیش

  • 329

  • 26:58

04 و 05 عشق و کار - 04. روان پادکست. عشق و کار 1

روانپادکست
1
توضیحات
در این قسمت و قسمت بعدی روان پادکست به عشق و کار می پردازیم. چقدر در کار و شغلمان باید به عشقی که به کارمان داریم اهمیت دهیم؟ آیا باید کاری کنیم که دوستش داریم؟ چطور کاری که دوست داریم را انتخاب کنیم؟

با صدای
فاطمه عباسی
فخری تاجیک
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads