• 4 سال پیش

  • 949

  • 07:32

صدای خودیاری - کوچینگ چیست؟ تفاوت آن با منتورینگ و روانشناسی

خودیاری
0
0
0

صدای خودیاری - کوچینگ چیست؟ تفاوت آن با منتورینگ و روانشناسی

خودیاری
  • 07:32

  • 949

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست خودیاری

با صدای
مرضیه باقرزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads