• 5 سال پیش

  • 37

  • 57:12

بشنواز نی - بشنو از نی جلسه سوم

فرهنگسرای گلستان
0
توضیحات
شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
دوشنبه های هر هفته

با صدای
سپیده موسوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads