• 5 سال پیش

  • 108

  • 01:13:25

بشنواز نی - جلسه اول

فرهنگسرای گلستان
0
0
0

بشنواز نی - جلسه اول

فرهنگسرای گلستان
  • 01:13:25

  • 108

  • 5 سال پیش

توضیحات
شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
دوشنبه های هر هفته

با صدای
سپیده موسوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads