• 5 سال پیش

  • 242

  • 42:09

پادکست رویداد مقدماتی بر روش های تامین مالی استارتاپ ها - قسمت دوم

Smartup Ventures
1
1
0

پادکست رویداد مقدماتی بر روش های تامین مالی استارتاپ ها - قسمت دوم

Smartup Ventures
  • 42:09

  • 242

  • 5 سال پیش

توضیحات
مجموعه رویداد چالش های جذب سرمایه پازل اول : مقدماتی بر روش های تامین مالی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads