• 1 سال پیش

  • 240

  • 16:44

تفاوت های جنسی زن و مرد - تفاوت های ذاتی زن و مرد

روشنفکری
1
1
0

تفاوت های جنسی زن و مرد - تفاوت های ذاتی زن و مرد

روشنفکری
  • 16:44

  • 240

  • 1 سال پیش

توضیحات
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و تأويـل بیشتر ندارد ایـن امـر طـلب می کند که زوجین جهت برخورداریهای ارتباطی و زناشویی به مهارتهای « خود و غیر شناسی » مسلح شوند تا بدین واسطه بتوانند موجبات پایداری ازدواج را فراهم آورند چه در غیر اینصورت ، همانطور که آمار و ارقام نشان می دهند روابط زناشویی زن و شوهرهای ناآگاه و افسانه زده بسادگی دستخوش تزلزل می شود .

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads