• 1 سال پیش

  • 143

  • 21:13

چه نیازی است به علی! - تنهایی علی

روشنفکری
1
1
0

چه نیازی است به علی! - تنهایی علی

روشنفکری
  • 21:13

  • 143

  • 1 سال پیش

توضیحات
به قول شریعتی؛ ♦️معلوم نیست این کسی را که می‌ستایم کیست و چه میگوید همه اش مدح هست و شعر و ستایش این ، درد است ؛ چه ، قبل از هر شعر ، هر ستایش و هر تجلیل از علی ، معرفت على است محبت بی معرفت ارزش ندارد، بت پرستی است. این گونه مدحها و محبت ها در میان همه ملتها نسبت به معبودشان ، قهرمانان شان هست و هیچ ارزشی ندارد. معرفت است که با ارزش است .

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads