• 1 سال پیش

  • 6

  • 03:02

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چرا صندوق ملی محیط زیست، نتوانسته از حجم آلاینده ها بکاهد؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - چرا صندوق ملی محیط زیست، نتوانسته از حجم آلاینده ها بکاهد؟

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 03:02

  • 6

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads