• 1 سال پیش

  • 8

  • 03:32

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - حمایت از دانش بنیان ها در مسیر بین المللی شدن

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
0
0
0

سیاست خوانی - جامعه اندیشکده ها - حمایت از دانش بنیان ها در مسیر بین المللی شدن

پادکست خبری جامعه اندیشکده‌های ایران
  • 03:32

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست هفتگی جامعه اندیشکده ها با عنوان سیاست خوانی، معرفی پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads