• 5 ماه پیش

  • 2

  • 47:25
در محضر قرآن کریم - در محضر قران کریم جلسه 266

در محضر قرآن کریم - در محضر قران کریم جلسه 266

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
در محضر قرآن کریم - در محضر قران کریم جلسه 266
  • 47:25

  • 2

  • 5 ماه پیش

در محضر قرآن کریم - در محضر قران کریم جلسه 266

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0

توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads