• 5 ماه پیش

  • 0

  • 53:15
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 254

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 254

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 254
  • 53:15

  • 0

  • 5 ماه پیش

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 254

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0

توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads