• 2 سال پیش

  • 4

  • 30:29

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 063

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads