• 1 سال پیش

  • 3

  • 39:35

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 106

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 106

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 39:35

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads