• 1 سال پیش

  • 2

  • 05:40
حیوان ناطق فصل سوم - چرا قبل از تبلیغ باید مشتری هدف را مشخص کنیم؟

حیوان ناطق فصل سوم - چرا قبل از تبلیغ باید مشتری هدف را مشخص کنیم؟

امین ایران پناه
0
حیوان ناطق فصل سوم - چرا قبل از تبلیغ باید مشتری هدف را مشخص کنیم؟
  • 05:40

  • 2

  • 1 سال پیش

حیوان ناطق فصل سوم - چرا قبل از تبلیغ باید مشتری هدف را مشخص کنیم؟

امین ایران پناه
0

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads