• 3 سال پیش

  • 18

  • 01:06:45

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 5 کشف استعداد ها

هنرروان
0
0
0

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 5 کشف استعداد ها

هنرروان
  • 01:06:45

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
بازخوانی کتاب روانشناسی شادی نوشته ساموئل اس. فرانکلین هراه با توضیحات اضافه

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads