• 2 سال پیش

  • 19

  • 30:49

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 2 شادی به معنای کامروایی

هنرروان
0
0
0

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 2 شادی به معنای کامروایی

هنرروان
  • 30:49

  • 19

  • 2 سال پیش

توضیحات
بازخوانی کتاب روانشناسی شادی نوشته ساموئل اس. فرانکلین هراه با توضیحات اضافه

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads