• 1 سال پیش

  • 13

  • 40:40
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی  فصل 3 . اخلاق ارسطویی. قسمت دوم

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 3 . اخلاق ارسطویی. قسمت دوم

هنرروان
0
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی  فصل 3 . اخلاق ارسطویی. قسمت دوم
  • 40:40

  • 13

  • 1 سال پیش

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 3 . اخلاق ارسطویی. قسمت دوم

هنرروان
0

توضیحات
بازخوانی کتاب روانشناسی شادی نوشته ساموئل اس. فرانکلین هراه با توضیحات اضافه

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads