• 3 سال پیش

  • 38

  • 07:45

سواد رسانه ای - فنون اقناع در رسانه ها

فضای مجازی
1
1
0

سواد رسانه ای - فنون اقناع در رسانه ها

فضای مجازی
  • 07:45

  • 38

  • 3 سال پیش

توضیحات
چگونه سواد رسانه ای را در مواجهه با فضای مجازی افزایش دهیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads