• 3 سال پیش

  • 27

  • 00:23

سواد رسانه ای - شگردهای عملیات روانی در رسانه ها /بخش دوم

فضای مجازی
0
0
0

سواد رسانه ای - شگردهای عملیات روانی در رسانه ها /بخش دوم

فضای مجازی
  • 00:23

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
چگونه سواد رسانه ای را در مواجهه با فضای مجازی افزایش دهیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads