• 3 سال پیش

  • 18

  • 04:04

سواد رسانه ای - واقعیت ویدئو منتشرشده باموضوع کشتار صیادان ایرانی توسط چینی ها چه بوده؟

فضای مجازی
0
0
0

سواد رسانه ای - واقعیت ویدئو منتشرشده باموضوع کشتار صیادان ایرانی توسط چینی ها چه بوده؟

فضای مجازی
  • 04:04

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
چگونه سواد رسانه ای را در مواجهه با فضای مجازی افزایش دهیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads