• 3 سال پیش

  • 3

  • 09:00

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - 19- مكانيسم_خامه_بستن_شیر_در_سرما_آگلوتيناسيون_سرد

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - 19- مكانيسم_خامه_بستن_شیر_در_سرما_آگلوتيناسيون_سرد

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 09:00

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads