• 3 سال پیش

  • 45

  • 15:40

نسبیت - نسبیت

بینش
1
1
0

نسبیت - نسبیت

بینش
  • 15:40

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
نظریه نسبیت اینشتین حسین فروتن برگرفته از برنامه کتاب باز

با صدای
حسین فروتن
سروش صحت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads