• 3 سال پیش

  • 548

  • 13:48

جفت هفت مذاکره - مربیان کسب و کار

مرکز مذاکره ایران
0
0
0

جفت هفت مذاکره - مربیان کسب و کار

مرکز مذاکره ایران
  • 13:48

  • 548

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم تکنیکها و روند یک مذاکره حرفه ای را با هم پیش می بریم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads