• 3 سال پیش

  • 28

  • 02:22

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - قایق نیمایوشیج

تولدی دیگر
1
1
0

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - قایق نیمایوشیج

تولدی دیگر
  • 02:22

  • 28

  • 3 سال پیش

توضیحات
خوانش شعر توسط سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads