• 2 سال پیش

  • 10

  • 02:46

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - فریاد اخوان ثالث

تولدی دیگر
0
0
0

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - فریاد اخوان ثالث

تولدی دیگر
  • 02:46

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads