تربیت به سبک بیماری سرخک
pause

تربیت به سبک بیماری سرخک این آلبوم بهادار می‌باشد

تربیت به سبک بیماری سرخک این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow30
  • thumb_up 0
  • more_vert

پیامدها عواقب تصمیمات همیشه در قلمروی والدین قرار ندارند. واقعیت این است که نتیجه کار هایی که فرزندانمان انجام می‌دهند از کنترل ما خارج است . ◀️ هرچه فرزندانمان بزرگتر می شود مراجعه صاحب نفوذ دیگری پیامده کارها را تعیین می‌کند ، . ⚠️جا دارد اینجا با نظریه تلقیح راجر آلن در خصوص پیامد رفتارها آشنا شویم

: آرش قادری
…