• 3 سال پیش

  • 119

  • 02:16

چرا فریاد می زنیم؟

کمک مادر
1
1
0

چرا فریاد می زنیم؟

کمک مادر
  • 02:16

  • 119

  • 3 سال پیش

توضیحات
والدینی که زود عصبانی میشن و عادت به فریاد زدن دارن حتما این آموزش رو گوش بدن

با صدای
آرش قادری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads