تربیت به سبک بیماری سرخک
shenoto.com

تربیت به سبک بیماری سرخک

0

24

7 ماه پیش

توضیحات

پیامدها عواقب تصمیمات همیشه در قلمروی والدین قرار ندارند. واقعیت این است که نتیجه کار هایی که فرزندانمان انجام می‌دهند از کنترل ما خارج است . ◀️ هرچه فرزندانمان بزرگتر می شود مراجعه صاحب نفوذ دیگری پیامده کارها را تعیین می‌کند ، . ⚠️جا دارد اینجا با نظریه تلقیح راجر آلن در خصوص پیامد رفتارها آشنا شویم

گویندگان:

آرش قادری

تاریخ انتشار:

7 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

تربیت به سبک بیماری سرخک


24
0
00:01:03
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.