6.تاسیس صفویه(بخش اول:پشمینه پوشان)
shenoto.com

6.تاسیس صفویه(بخش اول:پشمینه پوشان)

1

160

8 ماه پیش

توضیحات

روایت متفاوت تر از تشکیل صفویه منابع: الگار، حامد، طریقت نقشبندیه، ترجمه داوود وفایی، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 27، 1387 پارسایی بخارایی، خواجه محمد بن محمد، قدسیه(کلمات بهاءالدین نقشبند)، تهران، 1354. Minorsky Vladimir, The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages. Preface by J.A. Boyle. Variorum Reprints, London 1978; page 517-518 The history of Iran, By Elton L. Daniel, pg.83 اسکندر منشی‌، عالم آرای عباسی، ج‌۱، ص۱۸.

گویندگان:

Lexios

تاریخ انتشار:

8 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

تاسیس صفویه(بخش1:پشمینه پوشان)


160
1
00:19:08
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.