مجموعه صوتی ظرفیت های تمدن سازی عاشورا | رائفی پور

منجی مدیا
19
میانگین پخش
56
تعداد پخش
1
دنبال کننده

مجموعه صوتی ظرفیت های تمدن سازی عاشورا | رائفی پور

منجی مدیا
19
میانگین پخش
56
تعداد پخش
1
دنبال کننده

جلسه سوم - ٢٢ شهریور ٩٧ - تهران | 59 دقیقه...

جلسه سوم - ٢٢ شهریور ٩٧ - تهران | 59 دقیقه

56:59
  • 13

  • 10 ماه پیش
56:59
جلسه دوم - ٢١ شهریور ٩٧ - تهران | 59 دقیقه...

جلسه دوم - ٢١ شهریور ٩٧ - تهران | 59 دقیقه

59:09
  • 13

  • 10 ماه پیش
59:09
جلسه اول - ٢٠ شهریور ٩٧ - تهران | 62 دقیقه - استاد رائفی پور...

جلسه اول - ٢٠ شهریور ٩٧ - تهران | 62 دقیقه - اس...

01:02:46
  • 30

  • 10 ماه پیش
01:02:46
shenoto-ads
shenoto-ads